Lịch Sử - Quân Sự

Cập Nhật Chương 138 (Full).
Cập Nhật Chương 680 (Full).
Cập Nhật Chương 272 (Full).
Cập Nhật Chương 452 (Full).
Cập Nhật Chương 665

Cập Nhật Chương 674 (Full).
Cập Nhật Chương 694 (Full).
Cập Nhật Chương 516
Cập Nhật Chương 1156
Cập Nhật Chương 1071Tắt QC(Close - X)