Trảm Tiên

Tác Giả :

Tình Trạng : Đang Tiến Hành Dịch.

Cập nhập ngày :

Thể Loại : Truyện Convert

Tóm tắt Truyện :

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.
Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.
Nhân giới trảm nhân!
Yêu giới trảm yêu!
Ma giới trảm ma!
Tiên giới trảm tiên!

Danh Sách Chương

Góc Bình Luận
Tắt QC(Close - X)