Cầu Bại

Tác Giả :

Tình Trạng : Đang Tiến Hành Dịch.

Cập nhập ngày :

Thể Loại : Dị Giới - Huyền Ảo

Tóm tắt Truyện :

"Kiếm gồm ba cảnh giới: kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.
Kiếm thể, dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm!
Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm, khí hướng tinh không!
Kiếm ý, kiếm cùng ý hợp, thông hiểu chấp kiếm!
Tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là dựa vào kiếm trong tay đánh bại toàn bộ thiên hạ, đem kiếm đạo chứng khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không..."...
Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.

Danh Sách Chương

Góc Bình Luận
Tắt QC(Close - X)