Truyện Mới Cập Nhật

Truyện Học Trò
Cập Nhật Chương 23: Acmônica Buồn (Full).
Truyện Sắc Hiệp - Đô Thị
Cập Nhật (Full).
Truyện Sắc Hiệp - Đô Thị
Cập Nhật (Full).
Truyện Sắc Hiệp - Đô Thị
Cập Nhật (Full).
Truyện Sắc Hiệp - Đô Thị
Cập Nhật

Truyện Convert
Cập Nhật
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật (Full).
Truyện Sắc Hiệp - Đô Thị
Cập Nhật
Truyện Ngắn
Cập Nhật Chap 10 - Gia Sư (Phần 10)

Truyện Ngôn Tình
Cập Nhật Chương 2
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật Chương 1287: Đại kiếp nạn cùng luân hồi (đại kết cục)
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật Chương 59 - 63: Thuần Dương Chân Tiên - Đại Kết Cục
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 1502: Tận tình hiện tại!
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 1244 : Về nhà (Đại kết cục)

Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 96: Tương lai đặc sắc (Đại kết cục) (Full).
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 870 - 875: Đại kết cục! (2)
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 1215-1217: Đại kết cục. (5-7) (Full).
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương (Full).
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 1309: Ta sẽ đưa nàng trở về! (Hết)

Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 1420 + 1421: Thần thông tạo hóa! (Hết) (Full).
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật Chương 1634: Vĩnh Sinh! (Full).
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật Chương 751: Thôn Thiên.
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật Chương 1799 - 1804: Hoa nở hoa tàn cuối cùng bất hủ - Đại kết cục! (Full).
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật (Full).

Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật (Full).
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật Chương 275-278 : Thiên Bi chi uy
Truyện Convert
Cập Nhật
Truyện Convert
Cập Nhật
Truyện Convert
Cập Nhật

Truyện Convert
Cập Nhật
Truyện Convert
Cập Nhật
Truyện Convert
Cập Nhật
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật

Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật
Truyện Convert
Cập Nhật
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật
Truyện Tiên Hiệp
Cập Nhật

Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật

Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Truyện Kiếm Hiệp
Cập Nhật (Full).
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật
Dị Giới - Huyền Ảo
Cập Nhật (Full).

Tắt QC(Close - X)